THIẾT KẾ NỘI THẤT VĂN PHÒNG NHẬT BẢN SANG TRỌNG-Công ty Cổ phần HANOI HTD

 • THIẾT KẾ NỘI THẤT VĂN PHÒNG NHẬT BẢN SANG TRỌNG-Công ty Cổ phần HANOI HTD
 • THIẾT KẾ NỘI THẤT VĂN PHÒNG NHẬT BẢN SANG TRỌNG-Công ty Cổ phần HANOI HTD
 • THIẾT KẾ NỘI THẤT VĂN PHÒNG NHẬT BẢN SANG TRỌNG-Công ty Cổ phần HANOI HTD
 • THIẾT KẾ NỘI THẤT VĂN PHÒNG NHẬT BẢN SANG TRỌNG-Công ty Cổ phần HANOI HTD
 • THIẾT KẾ NỘI THẤT VĂN PHÒNG NHẬT BẢN SANG TRỌNG-Công ty Cổ phần HANOI HTD
 • THIẾT KẾ NỘI THẤT VĂN PHÒNG NHẬT BẢN SANG TRỌNG-Công ty Cổ phần HANOI HTD
 • THIẾT KẾ NỘI THẤT VĂN PHÒNG NHẬT BẢN SANG TRỌNG-Công ty Cổ phần HANOI HTD
 • THIẾT KẾ NỘI THẤT VĂN PHÒNG NHẬT BẢN SANG TRỌNG-Công ty Cổ phần HANOI HTD
 • THIẾT KẾ NỘI THẤT VĂN PHÒNG NHẬT BẢN SANG TRỌNG-Công ty Cổ phần HANOI HTD

I. Thiết kế nội thất văn phòng 

 1. Loại hình:Thiết kế văn phòng cao cấp
 2. Phong cách:Thiết kế nội thất văn phòng  hiện đại
 3. Đặc điểm:diện tích  80m2
 4. Dự án: CÔNG TY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN
 5. Tổng múc đầu tư: 300 tr

 

Tags:

Một số dự án khác

Back To Top DMCA.com Protection Status  

1
1
1